De kollektive faciliteter, omfatter restaurant og køkken, selskabslokale, pejsestue og fællesrum, vaskeri samt gæsteværelser.

Når man er mange nok, kan der løftes i flok.

Det er også princippet i et kollektiv, hvor beboerne oplever økonomiske fordele og tryghed ved at være sammen med andre.

 alt


Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige
www.kollektivhus.dk