Udskriv
 

Ryetbo ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer udpeges af Værløse Kommunalbestyrelse og to medlemmer udpeges af ”Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige”. 

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 4 år ad gangen, svarende til kommunalbestyrelsens almindelige valgperiode. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 

 

Vedtægter for E/F Ryetbo

Vedtægter for DSI Ryetbo

 

 

Kollektivhuset Ryetbo  Engstedet 3-7  3500 Værløse

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige www.kollektivhus.dk