Udskriv
 

Man skal ikke til optagelsesprøve for at blive beboer i Ryetbo!

Der er derimod forventning om, at husets beboere tager aktivt del i de aktiviteter, som foregår. Det være sig arrangementer, møder samt spisning.

Selvom hver lejlighed er indrettet med moderne og veludstyret køkken, tilbydes alle husets beboere at deltage i dagens middagsmad i restauranten.

Det er ikke et krav, at man spiser med hver dag, men et tilbud.

Den grundlæggende idé bag kollektivhuset er, at man har sin egen lejlighed, men at der er flere kollektive og fælles faciliteter end i en sædvanlig udlejningsejendom.

Disse faciliteter danner så rammerne om en række fælles aktiviteter og arrangementer, ligesom restauranten har en central rolle i kollektivhusets daglige liv.


alt 

 

Kollektivhuset Ryetbo  Engstedet 3-7  3500 Værløse

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige www.kollektivhus.dk